Tomasz Czerniak

Tomasz od ponad dekady związany jest z branżą technologiczną i finansową, w trakcję swoje kariery zawodowej pracował m.in. dla takich firm jak Société Générale, RCI Bank Polska, FICO, czy Experian. Tomek specjalizuje się w projektowaniu procesów analiz ryzyka kredytowego oraz wdrażaniu narzędziu służących do detekcji i zwalczania nadużyć. Obecnie Tomek z ramienia LexisNexis® Risk Solutions odpowiada za rozwój merytoryczny i wsparcie techniczne systemu ThreatMetrix® na rynku Polskim oraz na rynkach wschodzących.

Stanowisko:
Senior Solutions Consultant
Firma/Instytucja:
LexisNexis® Risk Solutions