Robert Kośla

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Wydział Cybernetyki.

1998-2008 zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciel Polski w NATO Information Assurance Sub-Committee i grupach roboczych: Common Criteria, Interconnection of Networks oraz NATO PKI Advisory Cell.

2007-2008 oddelegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie odpowiedzialnego za budowę Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS).

2008-2018 w Microsoft CEE HQ w Monachium – dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w 23 państwach, odpowiadający za cyberbezpieczeństwo i wdrażanie nowych technologii przetwarzania danych – w tym chmury obliczeniowe.

Ekspert European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w tematyce cyberprzestępczości i informatyki śledczej.

Od października 2018 kieruje Departamentem Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, odpowiedzialnym za budowę Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz budowę Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa.

Stanowisko:
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
Firma/Instytucja:
Ministerstwo Cyfryzacji