Radosław Wal

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów przez sześć lat pełnił obowiązki asystenta naukowo-dydaktycznego w  Zakładzie Teleinformatyki na macierzystym wydziale. W latach 2004 -2015 pracował u czołowego dystrybutora technologii zabezpieczeń w kraju, gdzie pełnił funkcję konsultanta oraz trenera. Obecnie na stanowisku inżyniera systemowego w firmie Palo Alto Networks zajmuje się technicznym wsparciem sprzedaży. Jest współautorem publikacji książkowej z dziedziny bezpieczeństwa sieci, prelegent podczas wielu konferencji branżowych, posiada ponad 10 certyfikatów kompetencji kluczowych producentów zabezpieczeń.

Stanowisko:
Inżynier Systemowy
Firma/Instytucja:
Palo Alto Networks