Patryk Gęborys,

Patryk od prawie 20 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji i bezpieczeństwa ICT. W PwC jest liderem obszaru usług doradczych w zakresie strategii, architektury i procesów bezpieczeństwa, zarządzania podatnościami, i wraz z zespołem realizuje projekty dla największych polskich firm. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także bezpieczeństwa automatyki przemysłowej (SCADA) i IoT (Internet of Things). Jego zespół wspiera w zarządzaniu ryzykiem ICT polskie i międzynarodowe firmy z różnych sektorów. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa, biorąc udział m.in. w zespole ekspertów opracowującym wytyczne dla systemów OT.
Wcześniej kierował zespołem ekspertów odpowiadającym za bezpieczeństwo IT Orange Polska. W zakres jego odpowiedzialności wchodziło również wykonywanie audytów bezpieczeństwa, analiz ryzyka, testów penetracyjnych oraz definiowanie standardów w zakresie technicznych środków ochrony informacji w systemach teleinformatycznych.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska oraz Cloud Security Alliance Polska.
Posiada certyfikaty Certified SCADA Security Architect, GIAC Industrial Control Systems Security Professional, Certified Information Systems Security Professional i inne.

Stanowisko:
Dyrektor - Zespół Cyber Security
Firma/Instytucja:
PwC Polska