Michał Brandt

Ekspert bezpieczeństwa w cyklu rozwoju systemów IT, w zakresie bezpieczeństwa w projektach, włączając zarządzanie wymaganiami. Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie przygotowania i zarządzania politykami, standardami, wytycznymi i innymi dokumentami. Ekspert w zakresie cyklu życia regulacji wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań i procesów kryptograficznych. Ekspert bezpieczeństwa w projekcie dostosowawczym RODO. Pasjonat i ekspert w zakresie bezpieczeństwa technologii chmurowych. Certyfikacja CISA, CISSP, CLS, MCP, SixSigma Green Belt, ISO 27001 LA Członek ISACA, ISSA, (ISC)2

Stanowisko:
Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
Firma/Instytucja:
Alior Bank