Mariola Dorota Wołoszyn

Psycholog, oficer Policji w stanie spoczynku. Absolwentka m.in. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center w USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Departmentu of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI) USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.

Posiada ponad 30 -letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Była też konsultantem policyjnych negocjatorów.

 Praktyk w zakresie psychologii kryminalnej, sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań. oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych.

 Jest członkiem Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) oraz Association of Certified Fraud Examiners (członek zarządu ACFE Poland Chapter # 183).

 

Stanowisko:
psycholog, członek Zarządu
Firma/Instytucja:
ACFE Poland Chapter