ppłk. Krzysztof Łaba

Odpowiada za przygotowania i zarządzanie strategicznymi programami w obszarze bezpieczeństwa i obrony narodowej, które mają na celu wsparcie polskiego potencjału i „know-how” w kontekście technologii w tym obszarze – w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych. Członek grup roboczych “European Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP)” w ramach Joint Research Centre (JRC) oraz Institute for the Protection and Security of the Citizen ( Ispra, Włochy). Wcześniej pracował na rzecz Ministrerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz był wykładowcą na WITPiS,.

Stanowisko:
dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
Firma/Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju