Joanna Karczewska

Ekspert i audytor, Stowarzyszenie ISACA Warszawa – 40 lat w informatyce. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Expert Reviewer metodyki COBIT5 i COBIT 2019. Brała udział w pracach Grupy Roboczej d/s GDPR stowarzyszenia ISACA oraz Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej w Ministerstwie Cyfryzacji. Przetłumaczyła aplikację PIA francuskiej CNIL na j.polski. Ekspert Najwyższej Izby Kontroli.

 

Stanowisko:
ekspert i audytor
Firma/Instytucja:
Stowarzyszenie ISACA Warszawa