Jakub Syta

Od 20 lat promuje ideę, że zarządzanie cyberbezpieczeństwem może być proste. W tym czasie zrealizował projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji dla przeszło 100 podmiotów, budował od zera struktury bezpieczeństwa w kilku organizacjach, pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach czy współtworzył jedną z najbardziej profesjonalnych firm w Polsce nakierowanych na ochronę informacji. Przez ostatnie lata współtworzył i rozwijał Security Operation Center nakierowany na świadczenie zaawansowanych usług cyberbezpieczeństwa podmiotom Infrastruktury Krytycznej oraz sektora obronnego. Chęć ciągłego rozwoju w tym zakresie zaowocowała obroną doktoratu na Politechnice Warszawskiej.

Stanowisko:
Niezależny Ekspert