Grzegorz Cenkier

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w sektorze informatyki. Od ponad 10 lat gromadzi doświadczenie w obszarach:  analizy ryzyka, audytu IT oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.  Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej i Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz instytucji finansowych i międzynarodowych systemu ONZ. Realizował kilka projektów Unii Europejskiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i EDV Schule  w Edingen (Niemcy) w zakresie sieci komputerowych. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie Zarządzania Audytem i Kontrolą Wewnętrzną. Jest członkiem Zarządu ISSA Polska, Naczelnego Sądu Koleżeńskiego oraz Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Certyfikowany audytor ISO/IEC 27001, 27002 i 27006.

Stanowisko:
Główny Specjalista
Firma/Instytucja:
Poczta Polska