dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

Uznany ekspert polski i międzynarodowy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się: metodykami oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych; opracowywaniem modeli architektury bezpieczeństwa oraz procesów bezpieczeństwa; opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach; metodykami, wdrażaniem oraz integracją systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach; metodykami audytu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych.
Jest autorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie. Wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i biometrii, zarządzania usługami IT prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, odpowiednio na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych/Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej.
Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2006 roku).
Przewodnicząca Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (od 2012 roku).
Ekspert normalizacyjny ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security. Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 27005 (wydanie pierwsze z 2008 roku i drugie z 2011 roku) oraz kolejnych edycji ISO/IEC 27000 (ostatnie z 2016 roku) oraz nowej edycji normy ISO/IEC 15408-1 (Common Criteria).

Stanowisko:
Ekspert
Firma/Instytucja:
Polski Komitet Normalizacyjny