Diogo Fernandes

Analityk cyberbezpieczeństwa ukierunkowany na reagowanie na incydenty, analizę śledczą i (dynamiczną) analizę malware. Zdobywał doświadczenie pracując m. in. dla: międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej, globalnego giganta w produkcji produktów żywnościowych i napojów oraz wiodącej, innowacyjnej platformy do rezerwacji podróży. Posiada gruntowne wykształcenie akademickie – dyplom magistra inżyniera Computer Science and Engineering – oraz certyfikaty GIAC GCFA i GNFA. Aktywnie partycypuje w społeczności online dzieląc się stworzonymi przez siebie skryptami i narzędziami.

Diogo Fernandes is a cybersecurity analyst with focus on incident response, digital forensics and (dynamic) malware analysis. His experience is split between a multinational telecommunications company, an international food and beverage giant and an innovative and leading online travel site. He has a strong academic background and actively contributes with scripts and tools to the community. He holds B.Sc. and M.Sc. degrees in Computer Science and Engineering and is GIAC GCFA and GNFA certified.

 

Stanowisko:
Forensic and Cybersecurity Analyst
Firma/Instytucja:
Booking.com