Cezary Piekarski,

Stoi na czele zespołu specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania złośliwemu oprogramowaniu w Standard Chartered Bank, jednym z wiodących banków międzynarodowych, obecnym na 60 rynkach Europy i Ameryk, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Do grona pracowników Standard Chartered dołączył w styczniu 2019 roku z zadaniem zbudowania funkcji przeciwdziałania złośliwemu oprogramowaniu w ramach globalnego pionu bezpieczeństwa technologicznego. Zanim rozpoczął pracę na obecnym stanowisku pełnił funkcję Dyrektora ds. Bezpieczeństwa (Chief Security Officer) w banku Millennium oraz kierował projektami związanymi z transformacją obszaru bezpieczeństwa dla klientów z Europy Środkowej i innych lokalizacji w Deloitte.

Ma 15-letnie doświadczenie zawodowe w takich obszarach jak zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo technologiczne, przeciwdziałanie cyberprzestępczości i oszustwom. Jest częstym mówcą na polskich i europejskich konferencjach poświęconych bezpieczeństwu, zasiada w kilku krajowych i międzynarodowych radach programowych i konsultacyjnych. Jako członek McAfee Global Security Council, był strategicznym doradcą zarządu McAfee. Jest współtwórcą i wykładowcą prowadzącym największego programu studiów podyplomowych dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa, realizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem kanadyjskiego University of Quebec w Montrealu oraz brytyjskiego Oxford Brookes University.

Stanowisko:
Dyrektor ds. Przeciwdziałania Złośliwemu Oprogramowaniu
Firma/Instytucja:
Standard Chartered Bank