Barbara Nerć-Szymańska

Kieruje Wydziałem Bezpieczeństwa Informacji, odpowiada za  zarządzanie bezpieczeństwem informacji,  analizę ryzyka produktów i usług informatycznych, cyberbezpieczeństwa oraz  bezpieczeństwa kontrahentów zewnętrznych,  system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001, zarządzanie  tożsamością i uprawnieniami  oraz planowanie ciągłości działania banku.Wcześniej prowadziła hub bezpieczeństwa na Europę Środkową i Wschodnią w Commerzbanku i  w  banku ABN AMRO, kierowała audytem IT w banku Pekao S.A., pełniła rolę compliance oficera w Invest banku. Odbyła praktyki w Banku Rezerwy Federalnej w USA.Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA walidowanych przez czołową francuską szkołę biznesu. Ukończyła także studia podyplomowe z bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikaty z audytu systemów informatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji CISA i CISM. Należy do organizacji ISACA International. Działa w Komitecie ds. Cyberbezpieczeństwa przy Związku Banków Polskich.

Stanowisko:
Head of Information Security Team
Firma/Instytucja:
mBank