Artur Rudziński

Artur Rudziński posiada ponad 20 letnie doświadczenie pracy w sektorze finansowym. Obecnie pracuje w Alior Bank S.A. pełniąc funkcję Dyrektora Działu Ryzyka i Ciągłości Działania IT, odpowiadając za wszystkie aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością i ciągłość działania IT. Wcześniej Artur pracował w Banku BPH S.A. Grupa GE Capital pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Banku-Chief Security Officer, odpowiadając za bezpieczeństwo IT, ochronę danych oraz Business Continuity Management. Artur Rudziński aktywnie uczestniczył w pracach polskich I zagranicznych organizacji. Był członkiem Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej oraz Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych przy Związku Banków Polskich. Reprezentował także polski sektor finansowy w pracach IT Fraud Working Group przy European Banking Federation, oraz FI-ISAC Europe–(Financial Institutions–Information Sharing and Analysis Center Europe) by European Network and Information Security Agency (ENISA).

Stanowisko:
Dyrektor Działu Ryzyka i Ciągłości Działania IT
Firma/Instytucja:
Alior Bank